Security Evaluation of AES

Summary: TBD

References:
  1. Bing Sun, Meicheng Liu, Jian Guo, Longjiang Qu, Vincent Rijmen: New Insights on AES-Like SPN Ciphers. CRYPTO (1) 2016: 605-624
  2. Patrick Derbez, Tetsu Iwata, Ling Sun, Siwei Sun, Yosuke Todo, Haoyang Wang, Meiqin Wang: Cryptanalysis of AES-PRF and Its Dual. IACR Trans. Symmetric Cryptol. 2018(2): 161-191 (2018) 
  3. Ling Song, Xianrui Qin, Lei Hu: Boomerang Connectivity Table Revisited. Application to SKINNY and AES. IACR Trans. Symmetric Cryptol. 2019(1): 118-141 (2019)
  4. Zhenzhen Bao, Lin Ding, Jian Guo, Haoyang Wang, Wenying Zhang: Improved Meet-in-the-Middle Preimage Attacks against AES Hashing Modes. IACR Trans. Symmetric Cryptol. 2019(4): 318-347 (2019) 
  5. Zhenzhen Bao, Xiaoyang Dong, Jian Guo, Zheng Li, Danping Shi, Siwei Sun, Xiaoyun Wang: Automatic Search of Meet-in-the-Middle Preimage Attacks on AES-like Hashing. IACR Cryptol. ePrint Arch. 2020: 467 (2020)
  6. Zhenzhen Bao, Jian Guo, Eik List: Extended Truncated-differential Distinguishers on Round-reduced AES. IACR Trans. Symmetric Cryptol. 2020(3): 197-261 (2020)